2014 blir vårt bästa år!

IMG_0320 Laget!

Svenska Juniorkocklandslaget, bild tagen augusti 2014: Lindor Wink, Mathias Dahlgren, matsalen, Stockholm, Robert Sandberg, Restaurang Frantzén,
Peter Jelksäter (lagledare), Ludwig Tjönemo, Esperanto, Stockholm, Johan Laiti, Volt,  Stockholm, Pi Le, Restaurang NOGA Stockholm, Thomas Sjögren, Swedish Taste, Göteborg och Eric Seger, Proviant, Stockholm

Läs gärna mer om respektive lagmedlem på deras egna flikar.

 

Om Juniorkocklandslaget
Juniorkocklandslaget är en del av Svenska Kockars Förening, vars uppgift är att främja utvecklingen av det unika svenska köket samt tävla i internationella gastronomiska tävlingar. Lagmedlemmarna är 18-23 år gamla. Deras mål är att inspirera andra unga kockar och konditorer i Sverige samt sätta Sverige och svensk mat på både den nationella och den internationella kartan. Juniorkocklandslaget representerar Sverige både vid Culinary Olympics i Tyskland var fjärde år och i World Cup i Luxemburg. 2012 vann Svenska Juniorkocklandslaget guld i Culinary Olympics. Målet för det nya laget, som skrivit på för 2013-2016, är givetvis att försvara Sveriges guldmedalj vid Culinary Olympics 2016.

35 unga och entusiastiska kockar ansökte om att få representera Sveriges Juniorkocklandslag, 15 valdes ut till slutaudition och efter en tuff uttagning valdes åtta kockar ut till det nya laget.

Vision.
Vi skall vara ett av världens bästa juniorlag. Vi skall skapa det ungdomligt unika svenska köket och etablera det internationellt.

Mission.
Med basen i den svenska råvarukorgen skall vi genom kreativitet och nyskapande vara en ungdomlig förebild för gastronomin i Sverige och utomlands.

Vi ska leda/inspirera skolelever och ungdomen i Sverige in i/med framtidens matlagning.